Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Vatikano požiūris  

Aukštas Vatikano pareigūnas monsinjoras Corrado Balducci (be daugelio titulų esantis ir Demonologijos ekspertu bei Romos archikurijos vyriausiuoju ekzorcistu ir kelių knygų autoriumi) susitiko su žydų mokslininku Zachariju Sitčinu*), senųjų civilizacijų tyrėju, bibliniu archeologu, Abraomo palikuonimi, 8-ių knygų autoriumi. Jie priėjo kai kurių bendrų išvadų:

 • Kitose planetose gali būti gyvų būtybių;
 • Jos gali būti labiau išsivysčiusios už mus;
 • Žmogus galėjo atsirasti "perdirbus" ankstesnę juslinę būtybę.
 • Z. Sitčinas aptarimui pristatė savo poziciją:
  Mes nesame vieni - ne tik Visatoje, bet ir mūsų Saulės sistemoje. Už Plutono yra dar viena planeta periodiškai laikas nuo laiko priartėjanti prie Žemės [skaitykite puslapį apie Nabiru planetą]. Ateiviai mus lankyti pradėjo maždaug prieš 450 tūkst. metų. Šumerai juos vadino Anunnaki (Tie, kurie atėjo iš dangaus, pasiuntiniai - tokią prasmę turi ir žydų Malachimai, kurie verčiami angelai), o Biblija - Nefilimais [skaitykite jiems skirtą puslapį]. Maždaug prieš 300 tūkst. metų jie atliko genetinį eksperimentą patobulindami Žemės humanoidus, t.y. sutverdami homo sapiens Adomą (t.y. Žmogų). Jie ir buvo Bibliniai Kūrėjai. Jie atėjo savo tikslų vedimi ir jiems reikėjo darbininkų. O gal jie atnešė ir realizavo Visagalio planus?

  Apokalipse
  Apokalipsė, 16 a. Tretjakovo gal.

  Monsinjoro Balduči pozicija: „Kažkas tame yra“ (taip pat žr. ir kitą jo pasisakymą).

  Apie gyvybę kitose planetose: Yra tikėtina, kad kitose planetose gali būti gyvybė.... To neneigia Biblija ir tokią prielaidą palaiko visur esančio Dievo koncepcija ir beribė jo Išmintis.... Kardinolas Nikolajus Kuzietis (1401-1464) rašė, kad danguje yra ne viena žvaigždė šalia kurios gali būti gyvybė - ir net besiskirianti nuo mūsiškės.

  Apie išsivystymą:
  Apie kitur esančią gyvybę turime mąstyti kaip į apie į mus panašias būtybes - ir tikėtina, kad jos gali būti labiau išsivystę - tiek kūniškąja, tiek dvasine prasme (nors ir kitokiu santykiu nei Žemėje). Angelai yra vien dvasinės būtybės, o žmonės sudaryti ir iš dvasios ir iš materialaus kūno. Tarp angelų ir mūsų didelis skirtumas ir gali būti tarpinių būtybių. Tokių būtybių egzistavimą įrodyti gali tik mokslas.

  Dėl žmogaus sutvėrimo:
  Kalbama apie materialų, o ne dvasinį „patobulinimą“. Tai teigia ir teologijas Tėvas Marakoff: Dievui sukūrus žmogų ir jam suteikus sielą - tai dar nereiškia, kad Žmogus buvo sukurtas iš „molio“. Gali būti, kad jis buvo sukurtas iš ankstesniosios juslinės būtybės.

  Prieštaravimas:
  Jei mus ir „sukūrė“ ateiviai, tai kas „sukūrė“ juos?

  Bet štai Rusų stačiatikių bažnyčios patriarchas Kirilas skeptiškas tuo klausimu ir samprotauja:
  „... aš negaliu įsivaizduoti, kad protingos būtybės, esančios visai kitoje, t.y. daug kartų gausesnėje už mūsų civilizacijoje, turinčioje gerokai didesnes už mūsų žinias, kurios leidžia judėti erdve panaudojant tokius tobulus skraidymo aparatus, - kad tos protingos būtybės neužmegstų atviro kontakto su žmonėmis. Kodėl? Na, tarkim, atskrenda mūsų kosmonautai į kokią nors planetą ir ten pamato protingas būtybes. Tai nejaugi jie slapstysis, vedžios už nosies tuos nalaiminguosius, kurs kažkokią misteriją apie savo buvimą?. Jie juk iškart užmegs kontaktą, bet jei tai bus ir rizikinga. Todėl, kad žmogaus protas reikalauja iš mūsų, iš mūsų kosmonautų, eksperimento pratęsimo – tokia tyrinėjimų logika. Tai kodėl tos paslaptingos būtybės neina su mumis į kontaktą? Ogi todėl, kad tai jokie ne NSO, o velnias amžių bėgyje įvairiais pavidalais pasireiškia žmonėms“.

  Patriarchas žmonių logiką „perša“ ateiviams. Ir jis „atviru kontaktu“ laiko oficialiai pripažintą kontaktą. Tačiau ateivių mentalitete gali nebūti sampratos „oficialus“ – ir ar ateiviai susiskirstę į valdžią ir ir paprastus ateivius?


  Žmogaus patobulinimas

  Taip pat skaitykite: Žmogaus „sutvėrimas"
  Šumero žlugimas: branduolinė katastrofa gilioje senovėje?
  Apipjaustymo ištakos

  Pradžioje pateiksiu Biblijos Pradžios knygos ištraukas, į kurias yra teksto nuorodos.

  Pr 1,26 Dievas tarė: "Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie tevaldo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės!"
  Pr 1,27 Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis.
  Pr 1,28 Dievas juos palaimino ir tarė: "Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui,kuris kruta ant žemės!"

  Pr 2,5 ... Viešpats Dievas nesiuntė į žemę lietaus ir nebuvo žmogaus žemei įdirbti.
  Pr 2,6 Migla kilo nuo žemės ir drėkino jos paviršių.
  Pr 2,7 Ir Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jo šnerves gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela.
  Pr 2,8 Viešpats Dievas sukūrė sodą Edene rytuose ir ten apgyvendino žmogų, kurį buvo sutvėręs.

  Pr 2,10 Upė tekėjo iš Edeno sodui drėkinti; nuo ten ji šakojosi į keturias upes.
  Pr 2,11 Pirmosios vardas Pisonas. Ji teka aplink visą Havilos šalį, kur randamas auksas.
  Pr 2,12 Tos šalies auksas yra geras. Ten randa bdeliją ir onikso akmenį.
  Pr 2,13 Antrosios upės vardas Gihonas. Ji teka aplink visą Kušo šalį.
  Pr 2,14 Trečiosios upės vardas Hidekelis. Ji teka į rytus nuo Asirijos. O ketvirtoji upė yra Eufratas.

  Pr 2,21 Tada Viešpats Dievas giliai užmigdė Adomą, išėmė vieną jo šonkaulių ir tą vietą užpildė kūnu.
  Pr 2,22 Po to Viešpats Dievas iš šonkaulio, kurį išėmė iš žmogaus, padarė moterį ir ją atvedė pas žmogų.
  Pr 2,23 Tada Adomas tarė: "Štai kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno! Šita bus vadinama moterimi, nes iš vyro ji paimta".

  „Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą“ – ar tai reiškia, kad kuriant žmogų dalyvavo ir kiti dievai? Jei taip – tai kas per dievai?

  Žydai (ir Biblija) daug perėmė iš Mesopotamijos. Nemažai Biblijos epizodų turi atitikmenį šumerų tekstuose. Neabejotinai žydai žinojo apie Babilono epą "Enum Eliš" (kaip ir Gilgamešo epą). Tad pabandysime sugretinti ir daugiau teiginių.

  Viename Mesopotamijos tekste randame nuorodas į Dievo kuriant žmogų:

  
  Sumaišykite šerdį su moliu
  Paimtu iš Žemės pagrindo -
  Būtent tiesiai virš Abzu;
  Ir nulipdykite ją strypo formos.
  Aš surasiu puikių išmintingų jaunų dievų,
  Kurie paruoš tinkamos kokybės molį.

  Kas tas "molis"? Manoma, kad Pradžios knygoje naudojamas senosios hebrajų kalbos žodis "tit" yra kilęs iš šumerų kalbos, kurioje "ti.it" reiškia "tai, kas gyva". Tad gal ir Adomas buvo sutvertas iš kitos gyvos materijos? O Abzu reiškia vietoves Afrikoje.

  Abzu

  Abzu šalyje

  Kas vyko toliau? Dievas atlieka "operaciją", kurios metu iš šonkaulio buvo sukurta moteris. Kas tas šonkaulis? Šumerų kalboje "ti" gali reikšti tiek šonkaulį, tiek "gyvybę". Tad galima teigti, kad iš Adomo buvo paimta jo "gyvybės esmė" ir perkelta į moterį. Kas yra gyvos ląstelės esmė? Tai DNR!

  Viename sename šumerų rašte, "Atrachasis", žmogaus kūrimas aprašomas dar detaliau. Veikia net keli dievai, iš kurių Enki duoda įsakymus, o jam padeda deivė Ninti (šumerų kalba reiškianti "šonkaulio [gyvybės] savininkė") arba kitaip jo sesuo Ninharsag (Kalno valdovė): Ninti atgnybo 14 molio gabalėlių:

  7 padėjo dešinėje;
  7 padėjo kairėje.
  Tarp jų pastatė formą.
  ... Plaukus jinai...
  ... Peilį bambagyslės nupjovimui...
  Išmintinga ir mokyta
  Deivė gimdė dukart po 7:
  7 vyriškos lyties;
  7 moteriškos lyties.
  Gimdymo deivė
  Sukėlė gyvybės kvėpavimą.
  Jie buvo tveriami poromis,
  Poromis jos akivaizdoje.
  Tie kūriniai buvo žmonės
  Sukurti Motinos Deivės.
  
  Enki

  Enki

  Tik III tūkstantmečio prieigose patyrėme klonavimo galimybę. Naujai sukurtosios būtybės buvo vadinamos šumerų kalba "lu.lu", t.y. pažodžiui verčiant "mišrūs". Molis, kurį pateikia jauni dievai, gali reikšti, kad žmogus sukurtas genetiškai "sukryžminus" dievą ir pirmykštį humanoidą.

  Tačiau kodėl buvo sukurtas žmogus? Biblija sako, kad todėl, kad nebuvo kas apdirba žemę. Tačiau " Atrachasis" paaiškina tiksliau: "Kai dievai kaip žmonės sunkiai triūsė ir jų darbas buvo labai varginantis, darbas sunkus ir jie netekdavo jėgų".

  Tada dievai sukilo prieš savo vada Enlilį, iš dangaus pakvietė dievų tėvą Anu, kad jis priimtų sprendimą Dievų taryboje. Ir tada Enki (dar vadinamas Ea) pasiūlė:

  "Kol čia tebėra Gimimo deivė,
  tegu ji sutveria paprastą darbininką,
  Tegu jis aria žemę, tegu nuo dievų nuima darbų naštą".
  

  Enki atliko keletą bandymų. Šumerų mituose minima, kad Ninharsag kartą sukūrė žmogų, kuris nenulaikė šlapimo, moterį, kuri negalėjo gimdyti ir būtybę be vidaus organų. Enki irgi nesisekė - pvz., jis sukūrė aklą žmogų su drebančiomis rankomis, nesveikais kepenimis ir širdimi. Tad suprantamas Ninharsag džiaugsmas, kai jai pasisekė:

  "Kiek tobulas ar nepavykęs žmogaus kūnas?
  Mano širdis kužda,
  Kad galiu sukurti jam gerą ar blogą likimą"
  

  Ir ji sušunka: "Man pavyko! Aš jį sukūriau savo rankomis!" Kitame tekste paminima, kad Ninharsag naujai būtybei davė "odą kaip dievų". Tada sukūrus būtybę su didesne smegenų talpa, lygia oda ir sugebėjimu atlikti daugiau veiksmų ranka buvo galima pereiti prie jos klonavimo, kad turėtų juodadarbių būrį. Tą neįtikėtiną įvykį amžiams išsaugojo Ninharsag ženklas - pasagos formos peilis bambagyslei nupjauti. Ji vadinta Motina-deive (visame pasaulyje su jos vardu siejama nėščios moters įvaizdis).

  Biblijos dievas pirmuosius žmones įkurdina Edeno soduose. Kur jis yra? Jį plauna 4-ios upės. Dvi jų, Eufratas ir Tigras, leidžia spėti Edeną buvus Mesopotamijoje. Kitos dvi, Pisonas ir Gikonas, pagal vardus lyg ir afrikietiškos kilmės. Tad gal buvo du Edenai?

  Šumerai savo dievus vadino „Din.gir“ (pažodžiui, „pranašai iš skraidančių įtaisų“. O „E.din“ reiškia „Pranašų namai". Tad Edenas buvo dievų buveinė. Tokių buveinių galėjo būti kelios. Žinoma, kad Enlilio valdos buvo rytuose (Mesopotamijoje), o jo brolio Enki - pietvakarių Afrikoje.

  Tai paaiškintų kai kuriuos Pradžios knygos prieštaravimus, pvz., kad Dievas ir vyrą, ir moterį sutvėrė tą pačią, šeštą, dieną (Pr 1:26 bei Pr 5:2). Tačiau 2 skyriuje pirma buvo sutvertas vyras, o tik vėliau iš jo šonkaulio (arba „gyvybės“ esmės) sukurta moteris.

  Vyras buvo sukurtas anksčiau ir tik vėliau perkeltas į rytuose esantį Edeną, kuriame ir buvo sukurta Ieva. Tad gali būti, kad Adomas buvo sukurtas į vakarus esančiose vietovėje. O gal čia klaida? Gal Adomas ir Ieva abu buvo sukurti kitur ir tik vėliau perkelti į Edeną?

  Prisiminkime, kad Atrachasio epas pateikė 7-ių žmonių porų „gimdymą“, kuris atliktas įsakius vakarinių žemių valdovui Enki. Papildomų minčių duoda „Mitas apie kauptuką“ (taip jį pavadino Samuelis Krameris), kuriame veikia Enlilis:

  
  Anunnaki [paprasti dievai] prisiartino prie Enlilio...
  Jie reikalavo juodagalvių.
  Jie norėjo, kad juodagalviams
  Išdalintų kauptukus.
  Viešpats Enlilis,
  Kurio sprendimai nenuginčijami,
  Suskubo atskirti žemę nuo dangaus,
  Jis DUR.ANKI padarė angą,
  Kad sutvertieji galėtų išeiti,
  Iš Ten-Kur-Auga-Mėsa.
  
  Viešpats pašaukė Al,Ani ir davė parėdymus...
  Jis pasiuntė jį į Ten-Kur-Auga-Mėsa.
  Angoje pasirodė žmogaus galva -
  Iš po žemių žmonės prasiveržė orie Enlilio.
  Jis žvelgė į juodagalvius...

  Tad Enlilis jėga paėmė Adomą ir perkėlė į Mesopotamiją. Kitur „Ten-Kur-Auga-Mėsa“ vadinama Bit Šimti, t.y. Šimti namas. Ši.Im.Ti pažodžiui verčiama kaip „Gyvybės vėjo dvelksmas“. Ir Biblijos Kūrėjas Adomui „įpūtė gyvybės kvapą“.


  *) Zacharija Sitčinas (Zecharia Sitchin, 1920-2010) - žydų kilmės amerikiečių rašytojas, populiarinantis paleokontaktų su ateiviais bei nežemiškos žmogaus kilmės hipotezes. Gimė Baku, tačiau užaugo Palestinoje, kur išmoko ivrito ir kitas semitų kalbas. Baigė ekonoiją Londono un-te, o vėliau daug metų dirbo redaktoriumi ir žurnalistu Izraelyje, kol 1952 m. persikėlė į Niujorką. Dirbo laivybos kompanijoje, o svarankiškai išstudijavo šumerų dantiraštį ir aplankė kelis archeologijos paminklus. Jis šumerų kultūros atsiradimą priskiria nefilimams, atvykusiems iš Nibiru planetos. Anot jo, asteroidų žiedas susidarė iš Tiamatės planetos. Jis tvirtina, kad jo tyrimus patvirtina daugybė Biblijos pasažų, kurie yra šumerų istorijos perpasakojimas. Jo pasisakymai mokslo sluoksniuose priimami kritiškai.

  Parengė Cpt.Astera's Advisor

  Milžinai Žemėje
  Paėmimas Biblijoje
  Apipjaustymo ištakos
  Žvaigždės kalba Egiptui
  Slėpiningieji Edeno sodai
  Zep Tepi - Pirmasis laikas
  Enuma Eliš: pasaulio sukūrimas
  Ar išliks religijos susitikus su ateiviais?
  Šumero žlugimas: branduolinė katastrofa senovėje
  Alternatyvios žmogaus kilties teorijos
  Ateivių rasės: driežažmogiai
  Išnykęs dinozaurų pasaulis
  Kadaise nebuvome vieni
  Paranoja skverbiasi giliai
  NSO, X failai ir Biblija
  Plejadžių fotonų juosta
  Stebėtojai: Dievo sūnūs
  „Prikeltas“ popiežius
  Sirijaus paslaptys
  Kaip jie mus darė...
  NSO Biblijoje
  NSO.LT skiltis
  Vartiklis

   

  NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

  Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

  san-taka station

  UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

  Review of our site in English