Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Manos beieškant  

Taip pat pasiskaitykite: Stebuklingas grybas  
Soma, gėrimas iš musmirės?  
Grybai, grybai  

Nemažai nuorodų Biblijoje yra į dvasinį Dievo siųstą maistą vadintą mana. Tačiau niekur aiškiai nepasakoma, kas tai ir iš kur atsiranda. Bet gerai, kad paminėtos savybės ir pasirodymo sąlygos.

Pirmąkart mana sutinkama Išėjimo knygoje, kai izraelitai po 6 savaičių klajonių pavargo ir išalko. Tada Viešpats tarė Mozei, kad duos duonos iš dangaus ir žmonės galės išeiti ir kažkiek jos pasirinkti kasdien, - ir taip Viešpats patikrins, ar jie laikosi jo Įstatymo (Iš 16:4; „Tikėk manimi, aš lysiu jums duona iš dangaus. Kasdien žmonės teeina ir tepasirenka tik tiek, kiek pakaktų vienai dienai, kad išbandyčiau, ar jie laikosi mano mokymo, ar ne“). Ir, rasai nukritus, dykynėje atsirado mažų grūdelių tarsi šerkšnas ant žemės (Iš 16:14). Ir juos Izraelio sūnūs pavadino mana, nes nenumanė, kas tai yra („mana“ kilo iš klausimo Man hu? - „kas tai yra?“).

Tai panašu į psilocybe grybą (glotniagalvę) - mažą ir apvalų, išaugantį greitai per naktį, be šaknų ir pamėlstantį išrovus, kas leidžia sieti su dangaus spalva. Taipogi jie į visas puses išleidžia mažas ataugėles ir taip sukelia panašumą į šerkšną. Ir jie buvo kaip izraelitų išbandymas. Be to grybai gali sukelti haliucinacijas, ir taip galima patikrinti, kas jų valgė. Jie pavadinti „Viešpaties duona“, o tai asocijuojasi ir su actekų duotu šio grybo pavadinimu - „dievų mėsa“.

Kodėl tie grybai išdygo staiga? Kaip klajoklių gentis, izraelitai turėjo ginti su savimi daug raguočių ir avių. Pasikeitus klimatui iš sausesnio į drėgnesnį (rasa rytais), susidarė geros sąlygos grybams dygti gyvulių išmatose. Tolesnis tekstas paaiškina daugiau. Pirmiausia, buvo liepta manna nepalikti iki ryto. Paliktame atsirado kirmėlių ir jis ėmė dvokti, - ir taip padarę užrūstino Mozę. Saulei kaitinant jie sutirpdavo (Iš 16-19:21). Visa tai pritaikoma grybams.

Iš kur Mozė galėjo žinoti apie mana? Jis galėjo tai patirti anksčiau, - tuo metu, kai, ganydamas uošvio Jetro avis, matė liepsnojantį, bet nesudegantį krūmą. Ar nebuvo prieš tai prie „dievų kalno Horebo“, atginęs avis iš dykumos, paragavęs tų grybų? Apie tą grybą jam galėjo pasakyti uošvis, buvęs medianiečių šventiku. Terence McKenna*) „Dievų maiste“ parodo, kad Mozė galėjo turėti žinių apie haliucinacijas sukeliančius grybus.

Manna aprašoma ir Skaičių 11:6-9:
„- Dabar mūsų sielos išseko, nes mūsų akys temato tiktai maną. Mana buvo bdelio sakų spalvos ir panaši į koriandro sėklas. Žmonės vaikščiojo aplinkui ir ją rinkosi, malė girnomis ar susitrindavo grūstuvuose, virė puoduose ir kepė iš jos papločius; jos skonis buvo panašus į paplotėlių su aliejumi skonį. Nusileidžiant naktį ant stovyklos rasai, krisdavo ir mana“.

Bdelio medžio sakai yra permatomi, gintaro spalvos, lipnūs. Manoma tai buvus commiphora africana krūmu augančiu pietinėje Arabijoje. Skonis paminimas ir Iš 16:31: „Mana panaši į koriandro sėklą, balta, o jos skonis kaip meduolio“. Koriandro sėkla yra maža, apvali, kvapni, šviesiai rusvos spalvos. Mana su koriandro sėkla lyginama tik dydžiu ir išvaizda, o ne skoniu ir kvapu. Jei išdžiovinsime psilocybe grybus, jų spalva primins koriandro sėklų spalvą.

Gathering manna
Psilocybe mushroom

Vartojantiems psilocybe grybus paaštrėja regėjimas ir kiti jutimai. Gal tai padėjo būriui iš Egipto bėgančių vergų išlikti ir nugalėti didesnius ir geriau ginkluotus kariuomenės būrius.

Toliau, mana išnyksta, kai Izraelio sūnūs pasiekė „pažadėtąją žemę“. Jiems galėjo jos trūkti. Bet ją labai garbino (Žyd 9,3-40: „Už antrosios uždangos buvo palapinės dalis, vadinama Šventų švenčiausioji. Ten stovėjo auksinis smilkytuvas ir iš visų šonų auksu apmušta Sandoros skrynia, kurioje buvo auksinis ąsotis su mana, išsprogusi Aarono lazda ir Sandoros plokštės“.

Taigi indas su mana saugomas pačioje švenčiausioje vietoje, o tai rodo didelę jos dvasinę galią. Kodėl pagal sandorą žydai apsipjaustydavo. Galbūt, kad tada penis labiausiai panašus į psilocybe grybą?

Pastaba: Manos rinkimo siužetas panaudotas daugybėje meno kūrinių. Vienas iš menininkų yra klasikinės dailės atstovas prancūzas Nicolas Poussin.  Dar kitame puslapyje aptarimas nuostabos elementas N. Poussin'o paveiksle „Manos rinkimas“

Ar Jėzus buvo grybas?!

Dž. Alegro**) knygoje „Šventasis grybas ir kryžius“ (1970) išsakoma mintis, kad Jėzus Kristus niekada neegzistavo, o krikščionybė prasidėjo valgant musmires (Amanita muscaria). Ir Jėzaus Kristaus vardas tebuvo simbolinis musmirės įvardijimas. Ir iš tikro, negalima atmesti galimybės, kad pirmieji krikščionys kaip sakramentą naudojo haliucogeninius grybus, - ir užuominą į tai galime rasti Viduramžių mene.

Parengė Cpt.Astera's advisor 


*) Terensas MakKena (Terence Kemp McKenna, 1946-2000) – amerikiečių etnobotanikas, filosofas, „psichonautas“, pasisakęs už psichodelinių augalų naudojimą. Laikė save anarchistu ir skeptiku. Rašė apie psichodelinius augalus, šamanizmą,  metafiziką, alchemiją, kultūrą, technologiją, aplinkosaugą, žmogaus sąmonės kiltį. Jis suformulavo laiko koncepciją besiremiančią fraktalais, kurią tvirtino radęs kinų „I Čing“ knygoje. Anot jos, laiko (pasaulio) pabaiga turėjo baigtis 2012 m.

**) Džonas Alegro (John Marco Allegro, 1923-1988) – anglų archeologas, Negyvosios jūros rankraščių tyrinėtojas ir populiarintojas. Yra paskelbęs unikalių komentarų Biblijai, vadinamųjų pešarimų, vertimus. Tačiau vėlesnės jo knygos, tokios kaip „Šventasis grybas ir kryžius“ (1970), atnešė populiarumą, bet ir sukomplikavo karjerą. Minėtoje knygoje jis teigia, kad krikščionybė išsivystė iš slapto esenų kulto, kaip šamanistinis kultas, kuriame buvo vartojami psichodeliniai grybai. Tačiau Evangelijų autoriai nesuprato esenų minčių – ir vėlesnė krikščionybė išsivystė iš to nesupratimo.

Gathering manna

Taip pat skaitykite:
Stebuklingas grybas 
Soma, gėrimas iš musmirės? 
Išminčių akmenys ar pirmasis kompiuteris?
Los Lunas dekalogas
Slėpiningieji Edeno sodai
A. Huxley. Suvokimo durys
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
Kirilas Bulyčiovas. Kita laukymė
Ištrūkę milžinai bando gundyti?
Biblija ir bažnyčios paėmimas
Pavelas Podzorovas. Apie grybų naudą
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Tikrieji Žemės astronautai
Josifas Flavijus. Prieš Apioną
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Gyvenimas 2021 metais
Dėl žmogaus sutvėrimo
Biblija: Pradžios knyga
10 "ne to laiko" radinių
Slibinai-gundytojai
Fairwater paslaptis
Skraidantys šventieji
Ateities vizijos
NSO ir Biblija
Religijos skiltis

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt puslapis
Vartiklis