Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Įvairios trumpos žinutės, 4    

Ateivių skeletai  

Taip pat skaitykite Ar tai buvo pusiau ateivė?  
ir Žvaigždžių žmonės  

Vadinamoji „Žvaigždžių vaiko“ kaukolė buvo atrasta 20 a. 4-me dešimtm. Meksikoje ir laikoma esant 900 m. senumo. Ji ligi šiol kelia prieštaringas nuomones mokslo bendruomenėje.

Paauglė Copper‘io oloje, esančioje Meksikos Chihuahua valstijos pietuose, į pietus nuo El Paso, rado du skeletus, kuriuos parsinešė namo ir paliko nakčiai prie įėjimo. Naktį liūtis nuplovė juos – ir liko tik dvi kaukolės, kurios daugelį metų buvo pas jas radusią merginą, o po jos mirties pateko pas Ray ir Melanie Young‘us. Melanie, kuri buvo neonatalinė slaugė, pastebėjo, kad „vaiko“ kaukolės deformacija nėra žmogaus vystymosi sutrikimu ir sutuoktiniai nusprendė perduoti kaukolę ištirti specialistams.

Tad jos buvo perduotos perduotos tyrimui Lloyd Pye (knygos „Visa, ką žinote, netiesa: Žmogaus kilmė“, 1998, autoriui) ir Mark Bean'ui. Viena jų - suaugusio asmens, greičiausia moters, o kita apie 5 m. vaiko, nes tebėra pieniniai dantys. Apatinis žandikaulis ir didesnė viršutinio dalis yra dingusi. Ypatybės: Nėra sinusų ertmių, kurias turi visi žinduoliai ir tai labai reta patologija; Neįprastos akiduobės, pagal kurias norint pakeisti žiūros vietą reiktų sukioti galvą; Neįprasta kaukolės forma, nėra smilkinių požymių, o pakaušis nepaprastai didelis ir suplotas; Didžioji anga, skylė ties kaukolės pagrindu, kur susijungia su stuburu pasislinkusi į priekį. Bendrai imant, rastos 25-ios kaukolės anomalijos. Alien skull

Šie kreipėsi į kelias genų tyrimų laboratorijas ir specialistus, kurie nustatė, kad yra 90% tikimybė, kad keista kaukolė yra hibrido, kurio motina yra žemietė, o tėvas – nežinomos rasės. 2010 m. pradėję DNR tyrimus genetikai, bandydami nustatyti branduolio DNR, aptiko nemažai bazinių porų, kurių niekada anksčiau nebuvo matę.

Iškelta spėlionė apie „hibridinę“ šios būtybės kilmę, ypač žinant vietines legendas apie „Žvaigždžių vaiką“. Apie 200 m. senumo legendos Chihuahua rajone sako, kad „Žvaigždžių žmonės“ nusileisdavo iš dangaus ir su Žemės moterimis pradėdavo vadinamuosius „žvaigždžių vaikus“, kuriuos augindavo kelis metus. Tada sugrįždavo tėvai ir susirinkdavo palikuonis paimdami į dangų.

Teksase rastas beveik visas „mažojo žmogeliuko“ skeletas su daugybe anatominių ypatybių (Walter H. Andrus straipsnis MUFON žurnalo 1999 m. kovo numeryje). Jis buvo prieš dešimtmečius rastas Richard Wallace ir perduotas prof. Robert Slaughter'iui iš Dallas Pietų metodistų un-to Shuler'io paleontologijos muziejaus. Jis aprašytas knygos „Mitinių būtybių fosilijų liekanos“ skyriuje „Ateiviai“. Jam profesorius davė pavadinimą „Ladonia wallacia“, kur Ladonia yra Teksaso miestelis, prie kurio palaikai rasti, o Walacia – nuoroda į atradėją.

Jimmie Holman'as*) sako, kad susirinkimo metu 1998 m. gruodžio mėn. daugelis suabejojo skeleto autentiškumu. Nuotraukose buvo pateiktas ne visas skeletas – daugiausia kaukolė ir galūnės. Klausta, ar „kaulai“ iš tikro yra kaulai.

Įsidėmėtina, kad skeletas dėvėjo neįprastą liemenę iš metalinių „akių“ tarsi kario šarvai, pamini Andrus. Skeletas ir apranga liko Slaughter'io nuosavybe ir juos saugo jo žmona Judith. 1998 m. Andrus aplankė ją praėjus keliems mėnesiams po Slaughter'io mirties ir juos nufotografavo. Judith pasirašė kontraktą su „Sony Pictures“ dėl filmo pagal „Mitinių būtybių fosilijų liekanos“ filmavimo.

Norėdamas išsiaiškinti keletą klausimų, Andrus pasikvietė tyrinėtoją Jan Aldrich ir sako, „kad skeletas yra tikras ir sudarytas iš kaulų – ir turi būti ištirtas“. Jis tvirtina, kad šis skeletas skiriasi nuo kitų Slaughter'io artefaktų.

Andrus sieja šį skeletą su „ateivio palaidojimu“ Auroroje, bet kiti faktai rodo, kad jis priklausytų kitam asmeniui.

*) Džimis Holmanas (Jimmie L. Holman) – „Pulsed Technologies Research“ vadovas. Maždaug nuo 1969-ųjų intensyviai vykdo tyrimus aukštųjų technologijų srityje: elektroninė karyba ir žvalgyba, signalų apdorojimas ir kt. Nuo 1995 m. atlieka tyrimus rezonansinių dažnių technologijų srityje dėmesį sutelkiant į biologinės prigimties objektų atsaką.


Merkabos 4-oji dimensija

Drunvalo Melchizedek'as yra iškiliausias Merkaba (Gyvenimo gėlė) mokytojas. Drunvalo į suaugusį kūną „įžengė“ 1972 m. Jis sakosi išsaugojęs prisiminimus apie kitus gyvenimus ir kitas dimensijas. Jo svarbiausias atėjimo į šį trijų matavimų pasaulį tikslas yra padėti sklandžiai pereiti Amžių ribą. Svarbiausia yra „priminti mums apie MerKaBa, galingus eterinius laukus, esančius apie kiekvieną mūsų kūną miego būsenoje nuo pat Atlantidos žūties“, kuri įvyko prieš 13 tūkst. metų. MerKaBa suaktyvinama senoviniais kvėpavimo ir meditacijos metodais, kurie buvo mokomi Senovės Egipto slaptojoje mokykloje. Pirmoji Drunvalo knyga „Gyvenimo gėlė“ pasirodė 1997 m.

Viskas yra sapnas. Visa yra šviesa. Jei mes visi kartu susijungsime širdyse, galime pakeisti tą sapną ir išvengti skausmo ir žiaurumų, kurie gali nutikti perėjimo metu. Mes norime pasauliui paruošti apsivalymo programą ... jei slaptoji vyriausybė mums leis, ji sakosi leisianti. ... Mes apibrėžėme, kaip galima pašalinti visus planetos teršalus ir išgydyti planetą, kokia ji buvo prieš 1000 metų. Ir tai padarytume trumpiau nei per metus.

Mano angelai sako, kad mūsų planeta toliau besivystydama, jei nesikeis taps netinkama gyvenimui. Kažkas nutiks trijų matavimų pasaulyje, kas privers šviesą persikelti aukštyn (matavimu). Žemė turi daug dimensijų lygių. Čia yra daug pasaulių, ne vien šis vienintelis.

Kas tai padarys? Dievas! Jis vers mus keisti. Pasikeitimas kyla ne mūsų Saulės sistemoje, ir jį sukelia, mūsų požiūriu, Dievas. Jei vienas kitame pamatysime Kristaus sąmonę, tai mus labai stipriai. Taip buvo Lemūrijoje. Jie ateidavo į meditacijų vietą, kur vienas kitame išvysdavo Kristų. Kai pamildavo ir gimdavo kūdikis, jame regėdavo Dievą. Ir taip jie buvo nemirtingi. Ta tantra forma jiems davė nemirtingumą.

Sirijus B turi delfino ir banginio planetą. Dogono genties liudijimu jie atskrido erdvėlaiviais ir planetą užpylė vandeniu, kuriame įsikūrė.

Prie Sirijaus B yra humanoidinė rasė. Jie sukūrė psichotroninė technologiją, kurioje nėra judančių dalių. Bet su ja gali padaryti viską. Labai greitai humanoidai virsta Cetacean. Technologija juos išvadavo nuo technologijos.

Dabar jie užsiima HAARP (mažai žinomas Pentagono sponsoriuojamas Aukštų dažnių Pašvaistės tyrimo programa). Tai ginklas daug pavojingesnis nei atominė bomba. Jie visą šalį, kaip Anglija, gali sunaikinti per sekundes. HAARP antenos gali išspinduliuoti milijardus vatų į atmosferą ir "užvirinti" jonosferą ir ją paversti antena, kuri, kaip veidrodis, ją nukreipia žemyn. Jie pasiunčia ELF bangas, tačiau žemyn krenta ilgos bangos – ir jie gali pasiųsti didelius energijos kiekius į kur tenori. Jie gali sukelti didelius sugriovimus, pakeisti orus, valdyti žmonių nuotaikas ir mintis bei jutimus.


Pranešimai iš Nekaltos mergelės Marijos, 2002 m.

Tikintieji veržiasi į mažą Šv. Jono Krikštytojo bažnytėlę Sievernich'o miestelyje (Wetteiß rajone), kuriame tegyvena tik 460 gyventojų. Joje 18 m. kunigauja 52 m. amžiaus Heribert Kleemann'as. Pirmadieniais čia susirenka apie 1000 lankytojų, nes Manuela sakosi reginti Nekaltą mergelę Mariją ir gaunanti žinutes iš jos. Tai trunka jau 2 metai.

Aachen'o vyskupijos tikrintojas Hermann-Josef Bechers'is nerado nieko neįprasta, nes, kas vyksta, nesikerta su bažnyčios dogmomis. Vietovė nėra paskelbta piligrimystės vieta, bet piligrimai plūsta.

Hileriai

Kodėl hilerių gydymas praktikuojamas tik Filipinuose?

Gal todėl, kad Filipinų gyventojai laiko save gamtos vaikais ir tiki jos gyvybine ir gydomąja galia. Dar iki užkariaujant ispanams (521 m.), vietiniai garbino „antinos“ ir „enkatos“ – miškuose, olose ir akmenyse gyvenančias dvasias. Jų nestigo ir žmonių aplinkoje. Hilerių pirmutinė pagalbininkė yra pati Gamta.

Taip pat skaitykite Prisilietimo elektra

Vril energija

Visa fizinė būtis yra Dvasios geometrija išreikšta per minties sutankinimą. Be jutimo nėra jokio fizinės dimensijos. Minties energija yra gyvybės bangų planetoje šaltinis. Planetos energijos, gyvybės bangos, generuojamos Eteryje. Be nuolatinio jų atgaminimo gyvybės bangos tikrovės pasaulyje būtų neįmanomos. Fluidai sujungia priešiškas dinamikos ir inertiškumo savybes į simbiotinę harmoniją.

Išorinė Žemės saulė Atoma yra kintamos energijos - išsiplečianti ar susitraukianti priklausomai nuo orbitos apie Saulę ir savo magnetinės aplinkos ir kitų Visatos veiksnių.

Vril energija perduodama per milžiniškas Zed antenas. Visata yra vibruojančių bangų tinklelis.

Saulės dievai į Žemę atnešė šv.Mokslą ir kiekvienoje planetoje, į kurią atnešė gyvybę, pastatė Vril bokštą. Zed yra kosminis kanalas, per kurį perduodama galia.

Joks žmogus negali išsilaisvinti iš Visumos glėbio. Galimas tik nesąmoningas "Aš" pasitraukimas. Kai apgaulingas rūkas išsisklaido, vėl pasijuntame visuotinybėje. Patiriame egzistuoją daugelyje lygių, mintis keliauja erdvėje ir laike kaip mazgai. Visi dangaus ir Žemės vandenys nurimsta. Žmogus kalbasi su Dievu. Ir jis sužino, kur yra Vril bokštai.

Paslaptys Vietname

Keisti reiškiniai stebimi Vietnamo Ha Tay provincijoje prie Huong Tič kalno. Vietnamiečiai taiso trūkusį lako sluoksnį, esantį ant 17 a. budistų vienuolio Vu Khak Minh kūno, esančio jo pagodoje 32 km į pietvakarius nuo Hanojaus. Radiologiniai tyrinėjimai rodo, kad visi kūno kaulai ir organai tebėra tose pačiose vietose, kaip buvo mirties metu. Tai, kad jie išliko kelis šimtmečius, yra mįslė.

Kai Vu 1939-ais buvo arti mirties, jis paliepė mokiniams jį palikti 100 dienų, nes jis nori medituoti. Kai jie vėl užsuko į šventyklą, rado jo kūną tebesantį lotuso pozoje. Tikėdami, kad jis pasiekė nirvanos būseną, jie užkonservavo kūną raudonu laku.

Vos 20 km nuo Vu pagodos yra slėpiningiausia Vietnamo vietovė - Huong Tič (Dangaus šlovinimo) kalnas, kurio džiunglėmis apaugusiuose šlaituose yra keletas garsių pagodų. Išskirtiniausia yra Thay (Mokytojų), 12 a. pastatyta budistų arbato (vienuolio) Tu Dao Hanh. Joje yra 18 nirvaną pasiekusių vienuolių užlakuoti kūnai bei karaliaus Ly Nhan Tong, vėliau inkarnavusio į Tu Dao Hanh, mumija.

Liudijama, kad šioje pagodoje žiemos mėnesiais kvepėjo šviežiomis rožėmis. "Paslaptingos šviesos" regėtos ir kitose kalno pagodose: Thien Ču (Dangaus vartų) ir Huong Tič Ču (Malonių kvapų vartai).

Huong Tič metų pradžioje lankė "dangaus princesė" klajojanti mistikė Kong Čua Yeu Thuat. Apsirengusi tradiciniu baltu ao dai , ji aplankė Giai Oan Ču pagodą, kurioje kelias dienas meditavo ir išdalino pinigų vargšams.

Yeu Thuat apsireiškė 1998 m save vadinusi "Slaptųjų Tong Yao mokytojų emisare". Tong Yao yra požemio karalystė, vietnamietiška Šambalos atmaina. Ji yra arba tiesiai po Huong Tič arba tunelis į ją veda iš kažkur Ha Tay provincijoje.

Krikščionių koplytėlė išpuošta žmonių kaulais

Kutna Hora yra miestelis Čekijoje, apie 70 km į rytus nuo Prahos. Jis klestėjo 14 a. dėl gausių sidabro kasyklų jo apylinkėse. Tuo metu Europai jis tiekė didžiąją dalį sidabro, skirto monetoms. Miesteliui plečiantis buvo statomos naujos cerkvės, o senosios remontuojamos ir plečiamos. Žinomiausia yra Šv. Barboros cerkvė miestelio globėjai.

Kita ir mažiau žinoma yra Sedlec, apie 2 km nuo miestelio centro. Ji dabar gerokai išplėsta nauja koplyčia prie senųjų pastatų. Sisteriečiai (Cisterians) tai padarė jai kartu su kapinėmis tapus populiaria vieta.

1278 m. abatas Henry nukeliavo į šv. Žemę (Palestiną), kas tuo metu buvo populiaru tarp šventikų. Ten jis aplankė Galgotos kalvą ir iš ten atsivežė ąsotį žemės, kurią vadino šv. žeme. Jis ją išbarstė Sedlec'o kapinėse, kurios pradėtos laikyti savotišką šv.žeme, populiaria centrinėje Europoje, kur palaidoti norėjo būti daugelis. Taip kapinėse susikaupė didelis kaulų kiekis - ypač po marų. Iki 1318 m. buvo palaidota virš 30 tūkst. kūnų.

Tai paskatino pastatyti osuarijų, kuris yra Visų Šventųjų koplyčioje (pastatytoje apie 1400 m.), aplink kurią tebėra tebeveikiančios kapinės. Atidžiai įsižiūrėję į bokšto viršų, pastebėsite, kad vietoje įprastinio krikščionių kryžiaus yra „linksmasis juokdarys“, t.y. kaukolė su sukryžiuotais kaulais.

Ossuary datuojamas po 1511 m., kai pusakliui vienuoliui liepta surinkti kaulus iš apleistų kapų taip padarant vietos naujiems „klientams". Taip „medžiaga“ buvo surinkta ir laukė, kam kils jos panaudojimo idėja.

Apie 1870 m. kunigaikštis Shwartzenberg pasamdė vietinį medžio drožėją Frantisek Rindt, kad šis papuoštų koplyčią žmonių kaulais. Jam prieinama buvo apie 40 tūkst. žmonių kaulų.

Osuarijus yra tikras. Kaulai tikri. Ir mirties dvelksmas tikras. Argi neverta ją aplankyti?

Pabrėšiu, kad tai normali krikščioniška cerkvė yra įprasta iš akmens ir plytų, su Kristumi ant kryžiaus. Nepriklauso jokiai sektai ar kokiems nors satanistams. Apie ją čekų animatorius Jan Svankmajer 1970 m. sukūrė nespalvotą 10 min. trukmės filmą su nuostabia džiazo muzika.

Kreacionizmo veržimasis

Ohajo valstijos Mokymo valdyba siekė (20 a. pab.), kad gyvybės tikslingumo (kreacionizmo) mokymas būtų privalomas. Sąlyginai, nieko tokio, jei šalia evoliucijos teorijos būtų mokoma gyvybės tikslingumo. Bet sąlyginai kalbant, nieko tokio, jei būtų mokoma, kad ateiviai „pasėjo“ gyvybę Žemėje (apie tai žr. >>>>>), kad Dzeusas su Olimpo dievų svita reguliuoja gyvenimą Žemėje ir kad pasaulis sutvertas iš skruzdžių ekskramentų (Pangwa genties*) Tanzanijoje tikėjimas). Kaip ir tai, kad pasaulį tvėrė girtas Dievas ir todėl darė klaidas (Nigerijos Yoruba genties tikėjimas).

Kuo šios „teorijos“ skiriasi viena nuo kitos? Vienu - kad tvėrimo mitai nesiekia būti „mokslu“. Tai tėra „siekimas paaiškinti Visatą ir savo svarbą joje“ (Edward O. Wilson'as, skruzdžių specialistas). Sokratas, Archimedas,  Hipokratas niekada nekėlė klausimo apie jų dievų svarbą. Tuo tarpu kreacionistai nesistengia paaiškinti reiškinį, o tik „muša būgną“. Gyvybės tikslingumas nėra mokslinė teorija. Tai mitologija mokslinių sąvokų drabužiuose.

Daugiau: Naujausias kreacionizmo veidas

*) Pangva - etninė ir lingvistinė grupė rytiniame pietų Tanzanijos Malavio ežero šiaurės rytų krante, apie 95 tūkst. gyv. Dar kitaip vadinama Ekipangva ar Kipangva. 20 a. pradžioje į šį rajoną atėjo vokiečių misionieriai, Lupembėje įsteigę ligoninę ir žalios arbatos centrą. Regione aktyvūs ir presbiteriai, diegiantys modernią žemės ūkio įrangą. Apie juos straipsnių (1983) paskelbė vokiečių lingvistas H. Stirnimanas, o Mukasa Mwajombe parašė apie jų „blogio” sampratos koncepciją.

Pangvai tebesilaiko tradicinių tikėjimų. Tarp jų vyrauja tikėjimas, kad jie kadaise buvo puikūs geležies apdirbėjai. Žmogaus kūno fiziologiją jie perkėlė geležies lydymo sampratai. Jie tvirtina, kad kilę iš sėklos ir krūties pieno, tad vaisius reikalauja maisto sėkla iki 7-o nėštumo mėnesio, o jo pradėjimui nepakanka vienos sueities. Dalis vyro sėklos lieka moters krūtyse, todėl tabu mylėtis su maitinančia moteriimi, nes sėkla gali apnuodyti motinos pieną.
Tarp jų gausu ŽIV infekuotų, iš dalies ir dėl to, kad tikima, kad gydytojai gali iščiulpti blogį iš sergančiojo – toks kraujo pernešimas, kaip ir paprotys nevedusiems paaugliams miegoti kartu, kad rastų partnerį, skatina AIDS plitimą.

Jie turi įdomų padavimą apie žemės atsiradimą, su „žodžio“ koncepcija ir Biblijos Pradžios knygos elementais. Taip pat jiems pasaulis sutvertas iš termitų išmatų – matyt įkvėpimą tam davė termitynų sudėtingumas. Be to, jie geležies lydymo krosnis taip pat stato greta termitynų.
[ skaitykite apie Afrikos pasaulio sukūrimo mitus ]

Taip pat skaitykite:
SERPO projektas
Botino - žvitrioji akis
Ateivių įvaizdžio kaita
Įvairios trumpos žinutės, 1
Įvairios trumpos žinutės, 2
Bob Lazar prieštaravimai
Indija: išeiti iš šešėlio
Ieškantis žemės tipo planetų
Nežemiško proto paieškų istorija
Paprasti ir neįprasti asteroidai
Sliūkintojas pas karalienę Viktoriją
Mokslininkų pasisakymai apie NSO
Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
Ar elektros tiekimą sutrikdė skraidančios lėkštės?
Nežemiški senosios Indijos personažai
K.Ciolkovskis: Ženklas iš aukščiau
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Duobių kaspinai Peru
Kas gali būti - tas yra!
Paranoja skverbiasi giliai
Mano planeta artėja
Kam turime rengtis?
Frenologija ir Hipnozė
Nykštukinės planetos
Pranašas Nostradamas
Tinklelio žvaigždynas
Senovės astronautai
Juodasis riteris
Protingi šunys
CEFAA, Čilė
NSO klastotės

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis