Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Praradęs valdžią už potraukį NSO  

2002 m. rugpjūčio 23 d., būdamas 75 m. amžiaus, mirė seras Eric Gairy, 12 m. buvęs Grenados autoritariniu premjeru. Prieš metus jis turėjo širdies priepuolį, sirgo diabetu ir glaukoma.

Gairy Karibų salos politikoje dominavo tris dešimtmečius ir, iškovojus nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos, tapo jos premjeru. Jis kaltinamas padarius daugybe žmonių teisių pažeidimų, o neformali ginkluota gauja „Mongoose gangsteriai“ terorizavo jo priešininkus.

Iš kitos pusės, jis stipriai domėjosi NSO. 8-o dešimt. pabaigoje jis sponsoriavo NSO klausimo svarstymą Jungtinėse tautose. Jis 1979 m. kovo 12 d. išvyko į Niujorką dalyvauti minėtame JT svarstyme, kuriame dalyvavo NSO entuziastai generolas Kurt Waldheim'as4), Allen J. Hynek'as ir pulkininkas Von Keviczky1).

Bet jau kitą dieną opozicinis Naujojo brangakmenio judėjimas vadovaujamas vyskupo Maurice užėmė valdžią Grenadoje. JT laidavo jam pabėgėlio statusą, bet pripažino naująją vyriausybę. Taip Gairy tapo pirmuoju šalies vadovu netekusiu valdžios dėl domėjimusi NSO.

Sir Eric Gairy, Grenada, UN, UFO, November 28, 1977
E.Gairy įspėja JT apie NSO pavojų,
1977 m. lapkričio 28 d.

1983 m. spalio 19 d. vyskupas Maurice nužudytas kartu su kitais 10 asmenų. Po 6 d. saloje išlipo JAV jūrų pėstininkai ir „išvadavo“ šalį. Gairy grįžo namo, bet jo partija pralaimėjo rinkimus. 1996 m. Gairy ištiko širdies priepuolis ir jis atsigulė į ligoninę Venesueloje.

Gairy kaltino neįvardintas „kai kurias nacijas“ slepiant informaciją apie NSO. Bet minėtos konferencijos nutrūkimas nereiškia, kad JT nebuvo NSO svarstymų. 1978 m. liepos mėn. astronautas Gordon Cooper'is kalbėjo Jungtinių Tautų asamblėjoje. Joje dalyvavo NSO tyrinėtojai Len Stringfield'as, Lee Spiegel'is, Allen J. Hynek'as, Ray Nielsen'as, Claude Poher'is ir seras Eric Gairy.

Ilga G. Cooper'io kalba prasidėjo:
„Tikiu, kad tos nežemiškos kilmės transporto priemonės ir jų komandos lanko planetą iš [atskrisdamos] kitų planetų ir yra techniškai pažangesnės už mus. Jaučiu, kad reikia aukščiausiu lygiu koordinuojamos programos skirtos moksliškai visoje žemėje rinkti ir analizuoti duomenis atsižvelgiant į bet kurio tipo liudijimus ir nustatyti, kaip geriau taikiai bendrauti su tais lankytojais“.

1978 m. lapkričio 8 d. G. Cooper'io kalbos tekstas raštiškai užrašytas per ambasadorių Griffith'ą perduotas Jungtinėms tautoms.

Parengė Cpt.Astera's Advisor


PRIEDAI

Virdžinijos diskas

Alvin Moore 1952 m. savo žemės valdose Virdžinijoje rado paslaptingą nulūžusį cilindrą. Jis jį CŽV agentūroje perdavė kapitonui Donald Goodspeed'ui iš Kanados žvalgybos, kad parvežtų į Kanadą „Magneto“ projekto ir Wilbert Smith’o, Kanados Transporto departamento vyr. radijo inžinieriaus, ištyrimui. W. Smith’as nuo 1950 m. gruodžio iki 1954 m. rugpjūčio vadovavo Kanados NSO tyrimų programai. „Magneto projekto“ tikslas buvo tirti magnetinius reiškinius, ypač neįprastos elgsenos.

Nick Balaskas pastangomis „Magneto projekto“ juodraštis rastas Otavos un-to archyvuose. W. Smith’as apibrėžė 5 pagrindinius aspektus, susijusius su NSO tyrimais (apie tai ir Žvaigždžių vartai: valdomas nuotolinis matymas):

  1. JAV ši tema yra labiausiai įslaptinta, netgi labiau nei termobranduolinės bombos klausimai;
  2. Skaidančios lėkštė egzistuoja;
  3. Jų veikimo principas nežinomas, tačiau tam tikras progresas padarytas mažos Vannevar Bush’o vadovaujamos grupės pastangomis;
  4. Visi šie klausimai JAV laikomi ypatingai svarbiais;
  5. JAV tyrinėjamos įvairios hipotezės galimai susiję su NSO, tokios kaip mentaliniai reiškiniai.

Pagal NSO tyrinėtoją Todd Zechel‘į, Art Lunadhl iš CŽV šaltinių sužinojo, kad minėtas cilindras tirtas A.V. Roe kompanijoje, turėjusią sutartį su JAV oro pajėgomis dėl “skraidančios lėkštės” (žinomos kaip Avro diskas #34) sukūrimo. Tada jis gražintas A. Moore, bet kažkuriam laikui buvo paimtas iš jo CŽV seifo paprašius Mokslinės žvalgybos departamento direktoriui Marshall Chadwell'ui.

Nei JAV oro pajėgos, nei kanadiečiai, nei Nacionalinis standartų biuras nenustatė, iš kokios medžiagos pagamintas cilindras. NSB bent pasakė, kad tai ne meteoritas ar gamtiška medžiaga. Howard Cross iš Batelle sakė Oro pajėgoms, kad manąs, kad jis yra iš aukštakrosnės, kas nesąmonė, nes nukrito iš dangaus nulauždamas medžius ir įsmigdamas į gruntą.

1967 m. Robert Low iš Condon'o komiteto paklausė A. More apie tai. Pastarasis paaiškino jo neturįs, tačiau išsamią ataskaitą pateikė „Mėlynosios knygos“ projektui kartu su objekto fotografija ir Miškų tarnybos agento Edward Crocker'io ataskaita apie medžių pažeidimus. JAV oro pajėgos atsakė nieko nežiną apie tokį atvejį, ir Condon'as daugiau šios temos nelietė.


Greta Juodojo kalno...

Juodojo kalno, esančio prie Lynčo2), Vakarų Virdžinijoje viršūnėje yra vyriausybinis kompleksas, pastatytas 6 dešimtm. pradžioje. Jis yra neskraidymo zonoje. Daugelyje kelių sutiksite vyrus važinėjančius baltais džipais (Humvee, 4x4) ir griežtai liepiančius palikti vietovę. Vietovę saugo daug juodų sargybinių. Naktį girdisi žemas gaudžiantis garsas, nuo kurio gali pasišiaušti plaukai. Senas darbuotojas, čia dirbęs 6 dešimtmetyje, yra sakęs, kad po žeme buvo 15 aukštų. Vietinis tyrinėtojas sako, kad Gynybos departamentas čia įrengė kompleksą kažkur 6-me dešimtmetyje.

Nuo 2000 gruodžio pradžios Virdžinijos Apalačios (2100 gyventojų, prie 88 ir 73 greitkelių, 40 km nuo Kentukio valstijoje esančio Paikvilio) gyventojai virš Lynčo kalno stebėjo neįprastus reiškinius. Miškais apaugęs kalnas yra ant sienos su Kentukio valstija ir 23 km nuo Apalačios. Stebimi NSO skrenda iš rytų į vakarus ir pakimba virš kalno. Visi jie kiaušinio (ovalo) formos, spindi keista ryškiai balta šviesa.

1917 m. JAV federalinė vyriausybė nupirko 42 tūkst. akrų Lynčo kalno rajone kaip „strateginį anglių rezervą“, Pirmojo pasaulinio karo gynybos reikmėms. Anglis kasė „Coal and Coke“ kompanija ir keturios šachtos veikė dešimtmečius. 1934 m. buvo net rimtas angliakasių streikas.

Į šiaurę nuo Lynčo kalno yra Pundo perėja, kadaise buvusi Virdžinijos naujakurių migracijos keliu į Kentukį. Pradžioje ji vadinta „Skambančia perėja“ dėl keistų garsų, kuriuos girdėjo pirmieji pionieriai.

Kalnas taipogi buvo sueigos vieta Ontouagannha ir Ani-Yupuya indėnų (dar vadintų šoniais3) ir čerokiais). Ontouagannha karo vadas Benge žuvo mūšyje su Virdžinijos ir Kentukio milicija 1794-ais.

Sritis taip pat žinoma keistu T. Maxwell‘o nužudymu 1935-ais - nepaprastai panašiu į 1994 m. liepos mėn. įvykusį Nicole Brown Simpson ir Ron Goldman‘o nužudymą Los Andžele. Apkaltinta duktė Edith Maxwell praleido 20 m. moterų kalėjime.

Srityje yra du keisti pavadinimai: Looney (Išprotėjęs arba Kvailas) upelis ir Tikėjimo kalva (Faith Hill).


1) Kolmanas fon Kevickis (Colman Stephen von Keviczky, 1909-1998 ) – vengrų kilmės kariškis, amerikiečių inžinierius ir ufologas. Vengrijos pajėgų pulkininkas (1927-1945), į JAV persikėlė 1952 m. Buvo JAV Aeronautikos ir astronautikos inst-to nariu, įkūrė ir vadovavo „Intergalactic Spacecrafy Research and Analytic Network“, taip pat „Intercontinental U.F.O. Galactic Spacecraft Research and Analytic Network“ (ICUFON). Parašė „Jėga anapus“ (1977). Kaltino JAV kariškius ir valdžią; teigė, kad „Žvaigždžių karų“ programa (SDI) yra nukreipta ne prieš TSRS, o prie nežemiečius. JT tautose pasisakydavo perspėdamas apie galimą ateivių užpuolimo pavojų.
Skaitykite daugiau apie Kevickio memorandumus...

2) Juodasis kalnas – 1,3 km aukščio kalnas dar vadintas Katahrino kalnu. Šalia jo yra 1917 m. įkurtas Lynčo miestas (dabar mažiau nei 800 gyventojų, kai 5 dešimtm. jų buvo ape 10 tūkst.; 1996 m. išardytas ir geležinkelis). Kalną kerta 160 greitkelis. Ant kalno yra aviaciajos radaro kupolas, apleistas metalinis gaisrų stebėjimo bokštas ir keli radijo perdavimo bokštai. Jo istorija glaudžiai susijusi su anglies kasimu aplinkiniame rajone. Viršūnė priklaus angliakasybos kompanijai „Penn Virginia Resources“, tačiau ji leidžia pakilti į kalną pasirašius atsakomybės atsisakymą.

3) Šoniai (Shawnee, Shaawanwaki) - indėnų tauta, gyvenusi dabartinių JAV Ohajo, Kentukio, Vakarų Virdžinijos ir vakarų Pensilvanijos valstijų teritorijose. Dabar likę apie 14 tūkst. gyventojų. Kalba šonių kalba, priklausančia algonkinų kalbų grupei. Jie dalyvavo 1794 m. rugpjūčio 20 d. mūšyje prie kritusių medžių, tapusio paskutiniu dideliu mūšiu Šiaurės vakarų indėnų kare, kuriame pergalę šventė baltieji. Nuo 1805 m. dalis šonių prisijungė prie savo vado Tekumzės organizuojamo vieningo pasipriešinimo baltųjų kolonizacijai, kuris išaugo į Tekumzės karą ir pasibaigė 1813 metais žuvus jo lyderiui. Tai buvo paskutinis šonių bandymas išsaugoti savo žemes.

4) Kurtas Valdheimas (Kurt Josef Waldheim, 1918-2007) – čekų kilmės austrų politikas ir diplomatas. 1964 m. paskirtas Austrijos nuolatiniu atstovu Jungtinėse Tautose. 1968 m. - Austrijos užsienio reikalų ministru, tačiau 1970 m. Austrijos liaudies partijai pralaimėjus parlamento rinkimuose, dar kartą paskirtas atstovu Jungtinėse Tautose. 1971 m. JT Saugumo Tarybai rekomendavus, tapo JT Generaliniu sekretoriumi; juo perrinktas 1976 m. 1986 m. išrinktas Austrijos prezidentu – jam prezidentaujant atkurti diplomatiniai santykiai su Lietuva.
Jis į „Voyager“ zondų „auksinę plokštelę“, nešančią informaciją apie Žemę, įrašė sveikinimo kalbą nežemiečiams:
„Kaip Jungtinių Tautų organizacijos, susidedančios iš 147 valstybių narių, atstovaujančių beveik visiems Žemės planetos gyventojams, generalinis sekretorius, siunčiu sveikinimus mūsų planetos žmonių vardu. Mes išeiname iš savo Saulės sistemos į Visatą, siekdami tik taikos ir draugystės, kad mokytume, jei būsime pakviesti, ir būti mokomi, jei mums pasiseks. Mes puikiai žinome, kad mūsų planeta ir visi jos gyventojai yra tik maža dalis šios mus supančios didžiulės Visatos ir su nuolankumu ir viltimi žengiame šį žingsnį.“

Pastabos:
a) W. Fitch pokalbis su W. Smith
b) W. Smith pasisakymas apie NSO
c) Žvaigždžių vartai: valdomas nuotolinis matymas
d) NSO tyrinėjimai JAV

Papildomai skaitykite:
CEFAA, Čilė
Ateivių įvaizdžio kaita
NSO prigimtis moksliškai
Erdvės ir laiko iškreivinimai
Nobelio premijos laureatas ir ateiviai
Politikų ir astronautų pasisakymai
Mokslininkų pasisakymai apie NSO
Catherine Crowe - rašytoja mistikė
Robert Burnham: Likimo ironija
Klaidas Tombo: Jis atrado Planetą X
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Herman Oberth: Raketų eros ištakose
Džekas Parsonsas: Per meilės orgijas į žvaigždes
Rodžeris Boskovičius: Aplenkęs savo laiką 
Nikola Tesla: Atradėjo gyvenimas ir palikimas
NASA liečiasi su privačiu verslu
Pranašas Nostradamas
Juodasis riteris

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis