Global Lithuanian Net:    san-taka station:

NASA tirs neatpažintus reiškinius (NOR)

Galiausiai 2022 m. birželio pradžioje ir NASA nusprendė rudens pradžioje įkurti tyrimų grupę NOR (neatpažintų oro reiškinių; t.y. tų, kurių negalima identifikuoti su orlaiviais ar žinomais gamtos reiškiniais) nagrinėjimui moksliniu pagrindu. Tyrimai bus orientuoti į turimų duomenų identifikavimą, nustatymą, kaip ateityje geriausia rinkti tokius duomenis ir kaip NASA galėtų panaudoti tuos duomenis moksliniam NOR supratimui. Dabartinis negausus NOR kiekis neleidžia padaryti tikslių mokslinių išvadų apie jų prigimtį – o jie domina tiek šalies, tiek oro susisiekimo saugumą. (Kol kas) nėra įrodymų, kad jie būtų nežemiškos kilmės.

Manoma, kad turima pakankamai mokslinių priemonių nežinomumui pašalinti. Komandai vadovaus David Spergel‘is, Niujorke esančios „Simons Foundation“ prezidentas ir buves Prinstono un-to profesorius. Iš NASA pusės koordinatoriumi bus Daniel Evans‘as. Planuojama tyrinėjimų trukmė - 9 mėn. (t.y., kiek trunka nėštumas :) ) – gal per tiek laiko ir bus kas „pagimdyta“. Bus įtraukti mokslo, aeronautikos, specialistai, duomenų analitikai. Ataskaita bus pateikta viešai.

Be to, NASA turi ir aktyvią astrobiologijos programą, dėmesį sutelkusią į gyvybės už Žemės ribų kilmei, vystymuisi ir paplitimui – ir siekia surasti nežemiškos gyvybės ženklų: tiek Marse, tiek „vandens pasauliuose“ (Titane, Europoje ir pan.).

Taip pat skaitykite JAV kongresmenams parūpo NSO
Ar kažkur Visatoje yra gyvybė?
Ankstyvieji NSO tyrinėjimai
NSO tyrinėjimai JAV

Mokslininkų nuklydimai    

Garsūs mokslininkai, atvėrę naujus mokslo horizontus, vėliau neretai trukdė mokslui vystytis savo pasipūtimu. Kaip Ernestas Rezerfordas, pirmasis atskleidęs atomą, vėliau priešinosi:
„Tai netikęs ir neefektyvus energijos išgavimo būdas, - ir bet kuris, ieškantis energijos šaltinio atomų transformacijoje, tiesiog kleidi mėnesienoje“ (Rowland, 1957, p.129)

Panašiai karališkasis astronomas Richard Wooley, likus metams iki „Sputnik“ starto, paskelbė, kad „kelionės į kosmosą yra daugiau nei nesąmonės“.
O lordas V. Kelvinas 1895 m. aiškino, kad rentgeno spinduliai yra apgavystė, radijas – ateities neturintis žaislas, o sunkesnių už orą aparatų skrydžiai (čia, aišku neskaitant oro balionų) - utopija. Ernstas Machas neigė tiek atomus, tiek reliatyvumą. D'Alembert'as nepasitikėjo tikimybių teorija, o A. Lavuazjė ir Ostwald'as ginčijo atomistinę chemiją.

Ernest Rutherford and Geiger
E. Rutherfordas ir Geigeris

Mokslinė mintis nuolat veržėsi pro teologinių dogmų rūką. Štai kaip Kopernikas pristatė savo heliocentrinę sistemą:
„Visa ko centre soste sėdi Saulė. Argi ne geriausia vieta tam šviesuliui toje nuostabiausioje šventovėje, iš kurios galima apšviesti visa ką iškart? Jis teisingai vadinamas Liktarna, Mintimi, Visatos valdovu. Hermis Trismesgistas vadino jį Reginčiu dievu, Sofoklio „Elektroje“ jis vadinamas Visaregiu. Tad Saulė įsikūrus karališkame soste, valdydama savo vaikus, planetas, kurios sukasi aplink ją“ (Bronowski, 1973, p.196-197)

J. Kepleris panašiai aiškino savo orbitinę geometriją:
„...kirtus plokštuma, sferos pjūvyje matome apskritimą, sukurto proto tobulą vaizdą, patalpinimui kūnui, kurį turi valdyti , - ir tas apskritimas tokiame santykyje su sfera, kaip Žmogaus mintis su Dieviškąja mintimi“. (Pauli, 1955, p.161)

Net didysis Izaokas Niutonas vieno biografų buvo apibūdintas:
„... ne pirmasis proto amžiuje. Jis buvo paskutiniuoju magu, paskutiniuoju iš babiloniečių ir šumerų, paskutinysis didysis išminčius, žvelgęs į regimą ir minties pasaulį tokiomis pat akimis, kaip kūrę intelektualinį palikimą prieš 10 tūkst. metų“ (Keynes, 1963, p.311)

Šiuolaikinės fizikos tėvas Maksas Plankas drąsiai išrėžė savo fundamentalųjį tvirtinimą:
„Kai nusprendėme, kad priežastingumo dėsnis nėra privalomas žmogiškojo mąstymo elementas, mes padarėme protinę įžvalgą apie jos tikroviškumą realiame pasaulyje“. (Planck, 1932, p.117)

Nilsas Boras atsakė su savo radikaliu įsitikinimu:
„... priežastingumas gali būti suprantamas kaip suvokimo būdas, kuriuo apribojame savo jutimus“ (Bohr, 1961, p.116)

Ervinas Šriodingeris laikėsi dar radikalesnės pozicijos:
„Pasaulis man duotas vienas - o ne vienas esantis ir kitas suvokiamas. Subjektas ir objektas yra tas pats. Ribos tarp jų negalima pašalinti, ... nes ji neegzistuoja...“ (Schrodinger, 1967, p.131, 137)

Šiuo laikmečiu tebesusiduriame su EPR paradoksais ir poveikio per atstumą reiškiniais, kurie gerokai prieštarauja lokalaus priežastingumo koncepcijai. Mūsų konceptualizacijos ir lingvistinio subatominių reiškinių perteikime vienas iš kraštutinumų (kvarkai, gluonai, keistumai, žavesys ir t.t.) ir astrofizikinių ir kosmologinių procesų kitame (kvazarai, juodosios skylės, kosminės stygos, pulsuojantys burbulai-visatos ir t.t.) tebesmilksta kai kurios tos pačios metafizinės nuostatos, kurios grynesne forma išreikštos hermistinėje filosofijoje ar alchemiko žaizdre.

Papildantis balansas tarp objektyvių ir subjektyvių perspektyvų, kaip išsireiškė N. Boras:
"... privalome prisiminti, kad mūsų sąmonės prigimtis pateikia papildantį sąryšį - visose pažinimo srityse - tarp koncepcijos analizės ir jos momentinės realizacijos... susiejant psichinius ir fizinius būties veiksnius, nes susiduriame su ypatingu papildymo sąryšiu, kurio negalime teisingai suprasti vienpusiu fizikos ar psichikos dėsnių taikymu... - tik to požiūrio išsižadėjimas leis mums suprasti, kad harmonija, mūsų suvokiama kaip laisva valia, išnagrinėjama priežastingumo terminais" (Bohr, 1961, p.20-24).

Heizenbergas irgi pateikė panašų apibendrinimą:
"Nustatėme, kad papildymo teorija nėra taikytina vien tik atomistiniam lygmeniui. Su ja susiduriame, kai išsisakome apie mūsų sprendimo motyvus ar kai renkamės tarp mėgavimosi muzika ir jos struktūros analizes" (Heisenberg)

V. Paulis irgi pasisakė tokiame kontekste:
„Iš vienos pusės, šiuolaikinės fizikos papildymo idėja, kaip nauja sintezės rūšis, parodė, kad senų prieštaraujančių koncepcijų (kaip dalelių ir bangų) taikymo prieštaravimas yra tik atrodantis; iš kitos pusės, senų alcheminių idėjų panaudojimas Jungo psichologijoje parodo gilesnę psichinių ir fizinių apraiškų vienybę, mums vienintelis priimtinas požiūris būtų abiejų būties pusių priėmimas: kiekybinės ir kokybinės, fizinės ir psichinės - kaip sulyginamų viena su kita.... ir jas kartu apjungiant... Jis būtų labiausiai tenkinantis, jei fizika ir psichika būtų imamos kaip tos pačios realybės papildantys aspektai“. (Pauli, 1955, p.208-210)

1935 m. A. Einšteinas viešai pareiškė, kad netki atominės energijos panaudojimu artimiausiame šimtmetyje (o jau po 10 m.buvo panaudota atominė bomba). O šiuolaikinės atominės fizikos tėvas E. Rezerfordas 1937 m. su pašaipa pareiškė: „Kas tiki atominės energijos panaudojimu, tas, ko gero, dar tiki ir nuskridimu į Mėnulį“.

Carl Friedrich von Weizsacker'is prieš 50 m. „padėjo“ tašką:
„Dvi pagrindinės sąmonės funkcijos yra kiekvieno fizikos teiginio pagrindas: sugebėjimas pažinti ir valia“ (von Weizsacker, 1941)

Carl Friedrich von Weizsacker
K. Weizsackeris

Trumeno patarėjas mokslo reikalais Vanevaras Bušas 1949 m. tvirtino, kad tarpkontinentinės balistinės raketos niekada nebus sukurtos. Jau prieš pirmojo palydovo startą kai kurie iškilūs mokslininkai, tame tarpe ir anglų astronomas Rojalas, laikė tą idėją kvailyste arba apgaule.

Parengė Cpt.Astera's Advisor


Literatūra:

 1. N. Bohr. Atomic theory and the description of nature, 1961
 2. J. Bronowski. The ascent of man, 1973
 3. L.de Broglie. Matter ans light: The new physics, 1939
 4. L.de Broglie. New perspectives in physics, 1962
 5. W.Heisenberg. Physics and philosophy: The revolution in modern psychics, 1958
 6. R.G.Jahn, B.J.Dunne. On the quantum mechanics of consciousness, with application to anomalous phenomena// Foundation of Physics, 16, 1986, p.721-772
 7. R.G.Jahn, B.J.Dunne. margins of reality: the role of consciousness in the physical world, 1987
 8. J.M.Keynes. Newton, the man// Essays in biography, 1963, p.310-323
 9. D.Kubrin. Newton's inside out! Magic, class struggle, and the rise of mechanism in the west// The analytic spirit: Essays in the history of science, ed. H.Woolf, 1981, p.96-121
 10. L.T.More. Isaac Newton: A biography, 1962
 11. M.Planck. Where Is science going? 1932
 12. W.Pauli. The influence of archetypal ideas on Kepler's theories// C.G.Jung, W.Pauli. The interpretation of nature and the psyche, 1955, p.147-240
 13. J.Rowland. Ernest Rutherford, 1957
 14. E.Schrodinger. Mind and matter// What is life? 1967
 15. D.P.Walker. Francis Bacon and Spiritus // Science, medicine and society in the renaissance, Ed. A.G. Debus, 1972, p.121-130
 16. C.F.von Weizsacker. Zur deutung der Quantenmechanik// Zeitschriff fur Physik, 118, 1941-1942, p.489-509

Papildomai skaitykite:
Tarybiniai alchemikai
Bredberis prieš Azimovą
Ateivių įvaizdžio kaita
65-i kalbų apie NSO metai
Merkurijaus baisioji tragedija
Praradęs valdžią už potraukį NSO
Mokslininkų pasisakymai apie NSO
Nobelio premijos laureatas ir ateiviai
K. Ciolkovskis: Ženklas iš aukščiau
Juodųjų skylių paradoksai
Kodėl NASA kosmodromui pasirinko Floridą?
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Svetimas vienuolynas pavadinimu „Kosmosas"
Nikola Tesla: Atradėjo gyvenimas ir palikimas
Politikų ir astronautų pasisakymai
Robert Burnham: Likimo ironija
Klaidas Tombo: Jis atrado Planetą X
Edvinas Hablas: Jo vardu pavadintas orbitinis teleskopas
Herman Oberth: Raketų eros ištakose
Džekas Parsonsas: Per meilės orgijas į žvaigždes
Rodžeris Boskovičius: Aplenkęs savo laiką 
Senovės astronautai
CEFAA, Čilė

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis